Test z českého jazyka

  
Postupně řešte zadané úkoly. Využít můžete svůj sešit a psací potřeby. Řešení podle pokynů zapisujte či označte, poté si ho zkontrolujte.