Mgr. Lubomír Šára

Člověk a technika

Zapisuj názvy jednoduchých strojů a motorů.
   1           
 2    3           
            
        4      
5       6         
            
            
            
            
    7          
            
8