Desetinná čísla

Porovnej dvojice desetinných čísel.
7,6 8,14,07 20,06
8,2 7,224,5 4,29
6,3 6,3098,05 98,5
6,5 6,0993,2 93,20
13,6 13,5825,65 25,56