Desetinná čísla

Zapiš, mezi kterými přirozenými čísly leží uvedená desetinná čísla.
1,01
154,20
12,84
5,99
7,49
7,05
17,51
19,8