Desetinná čísla

Desetinná čísla uspořádej podle velikosti od nejmenšího po největší.