Category: Vlastivěda

Místo, kde žijeme

Na začátku 5. ročníku opakujeme a rozšiřujeme učivo o České republice. Toto učivo jsme rozdělili do pěti tematických okruhů v rozsahu dvanácti hodin. K tomu jsou přidány dvě hodiny kompletního opakování. Téma zařazujeme do...

Novější historie českých zemí

Druhá část historického nahlédnutí do dějin českých zemí je zaměřena na novější dějiny od období, kdy naše vlast byla součástí Rakouska (18. století), přibližně do roku 1993, tedy do vzniku České republiky. Kapitola Nové...

Evropa

Poznáváním Evropy jako jednoho ze světadílů a jeho jednotlivých součástí – povrchu, vodstva, rostlin, živočichů, států i měst – graduje vlastivědné učivo na prvním stupni základní školy. Tento tématický celek obsahuje osm kapitol a...